Ditt testamente kan hjälpa naturen

Den goda viljan

Genom att komma ihåg Världsnaturfonden WWF i ditt testamente gör du en stor insats i arbetet med att bevara en levande jord till kommande generationer.

Alla ärenden kring testamentsfrågor hanteras konfidentiellt av Världsnaturfonden. WWF tar som testamentstagare ett ansvar för att testamentet verkställs på ett värdigt sätt samt med respekt för allt det som testamentet omfattar. Om du i framtiden vill göra ändringar i ditt testamente har du ingen skyldighet att meddela detta till WWF.

Världsnaturfonden är befriat från reavinstbeskattning av testamenterade värdeinnehav.
 
En handbok om hur man skriver testamente
I Världsnaturfondens skrift om testamenten, Den goda viljan, kan du läsa om vad lagen säger och hur man går till väga när man skriver sitt testamente.
 
Använd formuläret nedan.


Handboken skickas till dig utan kostnad.


Tack för din insats - den behövs!

 

Den goda viljan

(skickas till dig per post utan kostnad)

Frågor?

Om du har ytterligare frågor kring hur man testamenterar till WWF är du välkommen att kontakta Ulf Holmberg.

Adress:
Världsnaturfonden WWF
Ulriksdals Slott
170 81 Solna

Tel: 08-624 74 00
E-post: Ulf Holmberg

ulf.holmberg@wwf.se

Organisationsnummer: 802005-9823


Världsnaturfondens WWFs naturvårdsarbete är helt och hållet beroende av frivilliga bidrag. I många av de länder där WWF idag är verksam utgör intäkter från testamenten en betydelsefull inkomstkälla för finansieringen av våra räddningsinsatser till förmån för hotade djur, växter och deras livsmiljöer.


WWF redovisar varje år sin totala verksamhet i Sverige till Svensk Insamlingskontroll. www.insamlingskontroll.se