Fördubbla antalet tigrar fram till  år 2012

Världsnaturfondens naturvårdsarbete finansieras till största del med insamlade pengar från allmänheten. Därför kan vi arbeta opolitiskt och fristående och alltid ställa oss på naturens sida. Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk insamlinskontroll. Det är din garanti för att din gåva används på rätt sätt. Se också våra riktlinjer för insamling.

För att uppnå resultat krävs ett långsiktigt och målmedvetet arbete. Ditt bidrag används för att skydda hotade djur, växter och naturområden här i Sverige och runt om i världen. Med din hjälp kan vi göra ännu mer. Stöd vårt arbete på det sätt som passar dig bäst. 

Bli fadder

Bli symbolisk förälder till en tiger - skänk 100 kr i månaden

Som Tigerfadder bidrar du varje månad till WWFs arbete för att rädda tigern. Du blir inte bara symbolisk förälder till en tiger, du bidrar även till att skydda andra utrotningshotade arter och till fler naturvårdsprojekt. Behoven är oändligt stora, så just regelbundenheten i din gåva gör att vi kan ha större framförhållning och sätta in insatser med större kraft.
 
Som Tigerfadder får du:

  • En fin tigermjukis i plysh
  • Tigerrapporten (e-nyhetsbrev) 4 ggr om året med rapportering från WWFs projektledare i fält om konkreta natursvårdsresultat
     
    Anmäl dig via formuläret här till höger!

Hoten

Läget för världens sista tigrar är akut

I dag finns det endast omkring 3 200 vilda tigrar kvar i världen. Tre av de nio underarterna är redan försvunna och den sydkinesiska tigern är mycket nära utrotning.

Jakt och ett ökat befolkningstryck är de främsta anledningarna till att tigrarna minskar i antal. På senare år har också användandet av malda tigerben i orientalisk medicin ökat kraftigt och tjuvskytte är vanligt. Uppgången av den sydasiatiska och östasiatiska ekonomin sedan mitten av 1970-talet har lett till en stor efterfrågan av dessa mediciner. Orientalisk medicin innehållande tigerben har en betydande marknad bland kinesiska grupper i Nordamerika och i Europa.

Tigern, som lever och jagar ensam behöver stora ytor och god tillgång till bytesdjur. Ökande skogsaverkning gör att tigerns skogar krymper. Hanarna rör sig över ett större område än honorna och ett tigerrevir i exempelvis Indien kan uppgå till runt 60 kvadratkilometer för hanarna och 25 kvadratkilometer för honorna. I områden med lägre bytestäthet, som till exempel Sibirien, kan ett tigerrevir vara upp till 1 000 kvadratkilometer.

Det här gör WWF

WWF vill göra allt för att tigern ska ha en framtid

Hjälp oss att förverkliga vårt mål att fördubbla världens tigerstam till 2022 - nästa Tigerns år. Att skydda tigern handlar om att skapa livsrum för arten, där den kan jaga och skyddas från tjuvjakt. WWF stöder omfattande tigerprojekt med varierande aspekter av tigerskydd, i bland annat Ryssland, Indien, Indonesien och Kambodja.För att öka antalet tigrar måste tjuvjakten stävjas och WWF arbetar intensivt med detta i tigerns utbredningsområde. I Bikinflodens dalgång i ryska Fjärran östern stödjer WWF ett projekt som bland annat arbetar med patruller mot tjuvjakt. Från 1994 till 2007 beslagtogs 78 tigerskinn och 3481 vapen och nära 14 000 tjuvjägare häktades.På Sumatra i Indonesien har insatser för att minska illegal handel med tigerdelar gett resultat.
Glädjande har den illegala jakten har avstannat inom två viktiga tigerområden, "Tesso Nilo nationalpark" och "Rimbang Baling Game Reserve", efter att information om ett illgalt handelsnätverk inom Riau-området har samlats in.
 
En stor del av WWFs arbete i alla tigerlandskap handlar om att länka samman tigerreservat och nationalparker till större sammanhängande skyddade områden. I Indien finansierar WWF projektkonceptet ”Hoppets landskap”, och specifikt ”Terai Arc landskap” på gränsen mellan Indien och Nepal samt ”Satpuda Maikal landskap” i centrala Indien.  När reservat bildas är det viktigt att det sker med lokalbefolkningens medverkan, och när det uppstår konflikter där tigrar tar boskap eller dödar människor måste det tas på största allvar.
 
WWF arbetar därför med att skydda tamdjuren och ger ersättning till bönder som förlorar boskap på grund av tigerattacker. Dessutom försöker man hjälpa till och skapa alternativa arbetsmöjligheter för lokalbefolkningen som har tigern inpå knuten. WWF och andra organisationer bekostar även många olika antitjuvjaktspatruller och förser dem med bilar och kommunikationsradio för att effektivisera deras arbete.

Om tigern

Om tigern

Tigern är den största medlemmen i kattfamiljen. Den lever och jagar ensam, främst större hovdjur, men även vildsvin, apor och andra djur. Tigern rör sig över enormt stora områden, jagar på natten och vilar på dagen.Honan föder 1-3 mycket små blinda och hjälplösa ungar som hålls väl gömda tills de vid sex månaders ålder börjar jaga tillsammans med mamman. Ungarna lämnas för gott vid två års ålder och den egna kampen för överlevnad startar.Bara tigern har tillgång till vatten och föda samt skydd för sig själv och sina ungar trivs den i mycket olika naturtyper och klimat. Den kan leva i Sibiriens kalla barrskogar, i norra Kinas ekskogar eller i Sydostasiens monsun-, bambu-, mangrove- och regnskogar.

Ge bort fadderskap

Ge bort fadderskap

Som givare av ett fadderskap bidrar du varje månad till Världsnaturfondens viktiga arbete. För mottagaren av gåvan blir det en uppskattad present som räcker länge!
 
Förutom ett mjukdjur och ett gåvobevis (som du själv får överlämna) så får man som fadder regelbunden information om WWFs arbete samt rapportering från WWFs fältarbete inom det område du har valt att stödja.

Bli Tigerfadder!

Hur vill du signera? *:
Månadsbelopp *:
Förnamn * Förnamn *
Efternamn * Efternamn *
c/o c/o
Adress * Adress *
Land * Land *
Postnummer * Postnummer *
Postort * Postort *
E-post * E-post *
Mobiltelefon Mobiltelefon
Personnummer *
(ååmmdd-nnnn)
Personnummer *
(ååmmdd-nnnn)
(*) Obligatoriska uppgifter

Välj fadderpremie:

Genom att signera med mobilt BankID, BankID eller e-legitimation aktiveras ditt fadderskap direkt. Du kan också välja att få en blankett hemskickad för signering. Då aktiveras fadderskapet när vi får medgivandet i retur.

Genom att ge en gåva godkänner du att bli kontaktad av Världsnaturfonden WWF.

Så här hanterar vi dina uppgifter