Ge bort fadderskap

Ge bort ett fadderskap!

Som givare av ett fadderskap bidrar du varje månad till Världsnaturfondens viktiga arbete. För mottagaren av gåvan blir det en uppskattad present som räcker länge!

Välj vilket fadderskap du vill ge bort genom att klicka på någon av bilderna nedan och fyll därefter i uppgifterna i formuläret.

Efter att du skickat in din anmälan om att ge bort ett fadderskap kommer du inom ca 3 dagar att få ett gåvobevis hemskickat, som du sen kan ge bort. Mjukdjuret skickas senare och det kan upp till några veckor innan det levereras.

Vill du själv bli fadder klickar du här!

Varför fadder?

Ge en gåva som varar längre!

Som fadder stödjer du månadsvis vårt arbete för att rädda hotade arter och bevara jordens skogar och marina miljöer. Du bidrar till ett starkare WWF som kan fortsätta arbeta på bred front. Behoven är oändligt stora. Just regelbundenheten i din gåva gör att vi kan få bättre framförhållning och sätta in våra insatser med större kraft.

Som fadder får man:

 • En fin mjukis i plysh (varierar beroende på fadderskap)
  Ett vackert gåvobevis
 • Antingen e-nyhetsbrev eller tidningen WWF EKO 4 ggr/år

  Fyll i formuläret till höger och ge
  bort ett fadderskap idag!


  WWFs största satsning någonsin mot illegal djurhandel

  Nu lanserar vi vår största satsning någonsin för att stoppa den illegala handeln med hotade djur. Den illegala handeln med hotade djur omsätter idag ofattbara 65 miljarder kronor och får som följd att tusentals arter dödas och smugglas varje år. WWF vill stoppa denna utveckling och startar därför en global WWF-kampanj som kommer att pågå under hela 2012 och även under delar av 2013. Som fadder är du med och stödjer vårt viktiga arbete med att:

  • Arbeta för att de länder som jagar illegalt och handlar med djuren i Afrika och Asien ställer sig bakom CITES regler mot handel med hotade djur och växter.
  • Se till att illegal djurhandel bekämpas genom effektiva och avskräckande straff, minskad efterfrågan och stärkt lagstiftning.
  • Informera och utbilda parkvakter, polis och tull.
  • Stödja regeringar i de berörda länderna till insatser mot brottsligheten samt väcka internationell opinion.
  • Informera om vilka konsekvenser illegal djurhandel får, lokalt och globalt.

  Hur går det till?

  Hur går det till?

  Välj vilket fadderskap du vill ge bort genom att klicka på någon av bilderna och fyll därefter i uppgifterna i formuläret.

  Vad händer sen?

  Du kommer inom några dagar att få hem ett gåvobevis samt en blankett för autogiromedgivande som du skriver på och returnerar för att aktivera fadderskapet. WWF betalar portot.


  OBS! Om du själv redan är fadder hos WWF och ger bort samma fadderskap (ex Pandafadder till Pandafadder) som du har, behöver du inte skriva under det autogiromedgivande som skickas hem till dig. Fadderskapet du valt att ge bort aktiveras automatiskt då det redan finns ett godkänt autogiromedgivande.


  När vi mottagit din autogiroanmälan kommer även mjukdjuret att skickas till dig så att du själv får överlämna den fina gåvan tillsammans med gåvobeviset. Observera att det kan ta några veckor innan mjukdjuret hinner fram till dig.

  Pengarna kommer sedan att dras från ditt konto sista bankdagen i varje månad.

  Vad får faddern?

  Vad får faddern?

  Förutom mjukdjuret och gåvobeviset som du själv får överlämna så får man som fadder regelbunden information om WWFs arbete samt rapportering från WWFs fältarbete inom det område du har valt att stödja.

  Rapportering från fält

  Rapporteringen sker via olika fadderrapporter som skickas ut via e-post fyra gånger om året.
  Det är därför viktigt att du fyller i den blivande fadderns e-postadress.

  Om du väljer att ge bort WWF-fadder eller Östersjöfadder så kommer de att få vår medlemstidning WWF EKO fyra gånger om året.

  Din gåva gör nytta

  Din gåva gör nytta

  Utrotningshotet är överhängande för många arter. Skövling av jordens tropikskogar förstör livsmiljöerna, klimatförändringar påverkar allt levande i allt högre grad, och tjuvjakt och illegal handel omsätter årligen miljardbelopp.

  WWF arbetar oförtrutet vidare, och vårt arbete ger resultat tack vare fler och fler engagerade naturvårdsvänner.

  Som givare av ett fadderskap bidrar du varje månad till att göra våra naturvårdsprojekt framgångsrika och stödjer vårt arbete för att skydda och bevara en levande planet.

  Stort tack för ditt viktiga stöd!

  Välj vilket fadderskap du vill ge bort genom att klicka på en av bilderna

  Månadsbelopp *:

  Mottagare och fadder

  Förnamn * Förnamn *
  Efternamn * Efternamn *
  c/o c/o
  Adress * Adress *
  Land * Land *
  Postnummer * Postnummer *
  Postort * Postort *
  E-post * E-post *
  Födelseår Födelseår
  Hemtelefon Hemtelefon
  Mobiltelefon Mobiltelefon

  Avsändare och betalare

  Förnamn * Förnamn *
  Efternamn * Efternamn *
  c/o c/o
  Adress * Adress *
  Land * Land *
  Postnummer * Postnummer *
  Postort * Postort *
  E-post * E-post *
  Personnummer *
  (ååmmdd-nnnn)
  Personnummer *
  (ååmmdd-nnnn)
  Telefon Telefon
  Mobiltelefon Mobiltelefon
  (*) Obligatoriska uppgifter
   

  Välj fadderpremie:

  Välj fadderpremie:

  Välj fadderpremie:

  Genom att signera med mobilt BankID, BankID eller e-legitimation aktiveras ditt fadderskap direkt. Du kan också välja att få en blankett hemskickad för signering. Då aktiveras fadderskapet när vi får medgivandet i retur.

  Genom att ge en gåva godkänner du att bli kontaktad av Världsnaturfonden WWF.

  Så här hanterar vi dina uppgifter

  Ge bort ett fadderskap!

  Som givare av ett fadderskap bidrar du varje månad till Världsnaturfondens viktiga arbete. För mottagaren av gåvan blir det en uppskattad present som räcker länge!

  Klicka här för att ge bort ett fadderskap

  Svensk Insamlingskontroll har givit WWF rätt att använda 90-konto. WWF följer Svensk Insamlingskontrolls regler för insamling.fvffgf WWFs 90-konto garanterar att din gåva används till naturvård.