PandaPlanet - För alla barn och barnbarn!

Panda Planet – WWF för alla barn och barnbarn!

Panda Planet riktar sig till barn mellan 8 och 13 år, men det går bra att vara både yngre och äldre och ändå vara medlem. Som äldst får man vara 17 år. Panda Planet har en egen community för alla barn och unga. Besök den här


Medlemstidningen kommer att fortsätta vara fylld med spännande reportage, häftiga bilder, fakta, insändare, pyssel, knep och knåp.


Ett års VIP-medlemskap kostar 250 kronor/år.Som VIP-medlem får du:

  • Panda Planet-tidningen 6 nummer per år.
  • Medlemskort med rabatter och förmåner.
  • En stor djuraffisch.
  • För varje ny VIP-medlem i Panda Planet planterar vi på WWF också ett nytt litet träd i regnskogen på Borneo.
  • Observera att välkomstpaketet anländer ca 2-4 veckor efter anmälan.

Syskonmedlem

När du registrerar ett barn som VIP-medlem i Panda Planet kan du passa på att registrera syskon boende på samma adress som syskonmedlemmar. Ett syskonmedlemskap kostar 50 kronor per år och barn. Barnen får dela på tidningen, men varje barn får ett eget startpaket med medlemssaker!

OBS! Panda Planet är endast öppen för barn upp till och med 17 år – därför behöver målsman fylla i betalarens uppgifter.


Du kan också betala VIP-medlemskapet via WWFs plusgiro 90 1974-6. Skriv PP samt namn, adress och födelsedatum på mottagaren (VIP-medlemmen) i meddelandefältet.

(*) Obligatoriska uppgifter
Månadsbelopp *:
Förnamn *
Efternamn *
c/o
Adress *
Postnummer *
Postort *
E-post *
Personnummer *
(ååmmdd-nnnn)
Hemtelefon
Mobiltelefon
 

Autogiro med blankett (WWF skickar dig en autogiromedgivan via post)
Så här hanterar vi dina uppgifter