Med ditt stöd kan vi uträtta mer

Med ditt stöd kan vi uträtta mer

Det är vårt gemensamma ansvar att jordens fantastiska mångfald får leva vidare och det är bara i samarbete med andra som vi kan göra riktig nytta. Med ditt bidrag blir WWFs arbete ännu mer framgångsrikt.

Världsnaturfonden WWF arbetar världen över för att bevara unika ekosystem, regnskogar och marina miljöer. Med ditt stöd kan vi fortsätta genomföra projekt för att försäkra oss att hotade arter som tigrar, pandor och gorillor inte går förlorade. Med din gåva bidrar du också till ett ansvarsfullt och hållbart fiske, skogsbruk och jordbruk för att ta hand om de ekosystem där både växter, djur och människor ingår.

Möjligheterna att stödja WWF är många. Välj den stödform som passar dig bäst!

 

 

 

Stoppa den illegala djurhandeln

Den illegala handeln med hotade djur omsätter idag ofattbara 65 miljarder kronor och får som följd att tusentals arter dödas och smugglas varje år. WWF vill stoppa denna utveckling och startar därför vår största globala satsning mot detta någonsin, som kommer att pågå under hela 2012 och även under delar av 2013.

Som fadder är du med och stödjer vårt viktiga arbete med att:

  • Arbeta för att de länder som jagar illegalt och handlar med djuren i Afrika och Asien ställer sig bakom CITES regler mot handel med hotade djur och växter.

  • Bekämpa illegal djurhandel genom effektiva och avskräckande straff, minskad efterfrågan och stärkt lagstiftning.
  • Informera och utbilda parkvakter, polis och tull.
  • Stödja regeringar i de berörda länderna till insatser mot brottsligheten samt väcka internationell opinion.
  • Informera om vilka konsekvenser illegal djurhandel får, lokalt och globalt.